Ungdomsfotballen

Nyttig informasjon: 

 

Kontaktperson

ungdomsfotball

Lars Grevskott

Hovedmålet for ungdomsfotballen er å gi så mange ungdommer som mulig et fotballtilbud preget av trygghet, involvering og trivsel. Flest mulig spillere skal være med lengst mulig. For å få til dette er det nødvendig både å sikre utviklingsmuligheter for de beste, samt tilbud til de som er et eller to hakk under, eller ikke ønsker å ha store treningsbyrder. Samtidig skal det i ungdomsfotballen legges økt vekt på medbestemmelse, samt aktivt stimuleres til at flere jenter er med lengre. I praksis betyr dette at Trond skal kunne tilby ulike treningstilbud for ungdommen, og treningstilbudet skal til en viss grad være tuftet på ungdommens egne ønsker og tanker.

Sportsplanen til Trond: 

Gruppen i Ungdomsfotballen er spillere som har 11’er fotball som sin primære spillform. Unntatt G/J13 som har 9'er som primær spillform. 

 

G14, 15-16 årige gutter (G16) og J14, 15-17 årige jenter (J17) er en klasse som går over to-tre årskull, og er en stor overgang for mange. Man skal forholde seg til eldre spillere, og finne sin plass på et ”nytt” lag. Tradisjonelt sett minker foreldre-engasjementet på disse alderstrinnene, så her må det arbeides godt for å få på plass viktige funksjoner. Det er viktig at spesielt talentfulle og motiverte spillere om mulig kan hospitere på eldre lag. Lagene deles inn etter ferdigheter, og ferdighets-vurderingen gjøres kontinuerlig. Formell trenerkompetanse er ønskelig på dette nivået.  
 

Spilleregler for ungdomsfotballen

Foreldrevettregler

Treningsøkta