Styret

Il Trond styret:
Styret velges for ett år av gangen på årsmøtet til IL Trond, etter å ha blitt foreslått og forespurt av valgkomiteen.

Rosenborgbanen AS
Styrets leder: Maren Kværenø Sutton
Styremedlemmer: Jens Christian Hernes, Ola Kvitland, Gunnar Mack
 
 
Valgkomite:
Iver Johnsen (iver.johnsen@ntnu.no)
Monica Hammerfjell
Vidar Brekke
 

 

IL Trond

Styreverv Navn Telefon
Styremedlem Fredrik Ivarsen 90 92 31 99
Styremedlem Jan Erik Wold 90 05 02 22
Styremedlem Kristin Omre 40 85 66 37
Styremedlem Christian Haugan 91 85 74 33
Styremedlem Gisle Aasgaard 91 10 78 49
Leder Maren Kværnø Sutton 992 51 020
Varamedlem Dag Berg 901 44 192
Varamedlem Frederik Thanke Larsen 991 66 610