Styret

Il Trond styret:
Styret velges for ett år av gangen på årsmøtet til IL Trond, etter å ha blitt foreslått og forespurt av valgkomiteen.

Rosenborgbanen AS
Styrets leder: Kaare Gisvold
Styremedlemmer: Carsten Claussen, Jens Christian Hernes, Ola Kvitland, Gunnar Mack
 
 
Valgkomite:
Iver Johnsen (iver.johnsen@ntnu.no)
Monica Hammerfjell
Vidar Brekke
 
 

IL Trond

Styreverv Navn Telefon
Leder Carsten Claussen 97 11 44 46
Kasserer Jens Christian Hernes 97 12 81 49
Styremedlem Fredrik Ivarsen 90 92 31 99
Styremedlem Jan Erik Wold 90 05 02 22
Styremedlem Kristin Omre 40 85 66 37
Styremedlem Christian Haugan 91 85 74 33
Varamedlem Audi Førde 94 27 82 17
Varamedlem Gisle Aasgaard 91 10 78 49