Sportslig utvalg

Nyttig informasjon: 


Leder for
sportslig utvalg

Tor Arne Stubbe
 

Det er sportslig utvalg som har det sportslige ansvaret i Trond. En ressurs for klubben med også medlemmer og trenere.
 
Utvalgets utvalgte:
 
Tor Arne Stubbe, sportslig ansvarlig, banefordeling
Kirsti Trøgstad, jentefotballansvarlig
Harald Martin Brattbakk, treneransvarlig
Thorstein Venæs, dommerkoordinator
Lars Grevskott, ungdomsfotballansvarlig
Kai Rune Bakke, FIKS-ansvarlig
Walther Slørdal, barnefotballansvarlig
Cyril B. Rokkones, oppstarts-/allidrettsansvarlig