Sportslig utvalg

Nyttig informasjon: 


Leder for
sportslig utvalg

Tor Arne Stubbe
 

Det er sportslig utvalg som har det sportslige ansvaret i Trond. En ressurs for klubben med også medlemmer og trenere.
 
Utvalgets utvalgte:
 
Christian Haugan, sportslig ansvarlig, banefordeling
Thorstein Venæs, dommerkoordinator
Lars Grevskott, ungdomsfotballansvarlig
Kai Rune Bakke, FIKS-ansvarlig
Kathrine Sørensen Sneve, jentefotballansvarlig
Silje Samuelsen oppstarts-/allidrettsansvarlig
Tore Langeland, barneotballansvarlig
 
 

Kathrin Sørensen Sneve, Ansvarlig jentefotball

Silje Samuelsen, Ansvarlig allidretts (oppstartsansvarlig)

Tore Langeland , Ansvarlig barnefotball