Politiattest

Nyttig informasjon: 


Kontaktperson

politiattester:

Fredrik Ivarsen

Styret i Norges Idrettsforbund og Olympiske og paralympiske komite (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele den norske idretten skal kreve politiattest for personer som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits - og ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådde i kraft 1. januar 2009.

Mer info om attester får du ved å følge denne linken.

Elektronisk portal for søknad finner du her.

Alle nye trenere og hjelpetrenere i IL Trond må forevise attest, og de som allerede har forevist, må levere på nytt hvert 3. år. Du trenger bekreftelse fra klubben på at du har et verv hos oss og at du har behov for politiattest. Send en mail til en av kontaktpersonene for Politiattester i Styret i klubben. Du får da et ferdig bekreftelsesskjema som mangler ditt navn og fødselsdato, dette må du selv fylle inn før du sender søknad til politiet.

Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget. Mottatt attest må forevises så snart som mulig etter at den er mottatt.

Styret i Trond har utpekt to kontaktpersoner for dette. Du kan forevise attesten for: Fredrik Ivarsen, Tyholtveien 37, (tlf 909 23 199 ; fivarsen@gmail.com). Mest sannsynlig tidspunkt for å finne Fredrik hjemme er etter kl 20.00 på hverdager. Han er trener for G05 og J07, så han er også ofte å treffe på banen på ettermiddagene.

IL Trond skal ikke arkivere attesten, men kun få den til gjennomsyn og krysse av for at den er vist frem med gjeldende dato.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknader, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Er søkeren under 18 år må foresatte godkjenne at vedkommende er trener/hjelpetrener. Dette kan skrives nederst på skjemaet «Bekreftelse på formål med politiattest». Hvis søkeren er under 18 år eller dersom søker ikke har tilgang til en elektronisk portal, må følgende gjøres: Utfylt og signert skjema «Bekreftelse på formål med politiattest», kopi av ID samt skjema «søknad om politiattest» må sendes til politiet. Søknaden sendes til: Politiattestkontoret, PB 113, 9951 Vardø.