Om Trond

Klubbens Historie

IL Trond, stiftet 1920, er en foreldredrevet bydelsklubb med nedslagsfelt Lerkendal, Singsaker, Rosenborg, Bakkaunet, Møllenberg og Buran. Klubben har omlag 950 aktive medlemmer. Hovedaktiviteten i Trond er fotball. For de yngste mellom 5 og 8 år tilbyr Trond allidrett. Gjennom allidretten rekrutterer vi nye barn til Trond hvert år fra Bispehaugen, Singsaker, Lilleby og THIS.

Klubbens Verdier

Klubbens verdier er ARTIG - INKLUDERENDE - UTVIKLENDE. Verdiene kan også uttrykkes på en annen måte: Målsetningen for Trond er å få flest mulig barn med i idretten og få de til å holde på lengst mulig. Idrettsglede og et varmt og godt sosialt miljø blir da nøkkelfaktorer. Samtidig henger idrettsglede sammen med mestring, og mestring kan inntreffe på høyst ulike nivåer. Trond skal være utviklende for alle. Dette er en utfordrende ambisjon, spesielt i de høyeste aldersklassene. Dette nettstedet er utviklet i tråd med klubbens verdier. Føler du at det mangler noe, så bare si fra så utvikler vi oss videre.

Verdiene skal hjelpe oss til

  • å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre
  • å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima
  • å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel
  • å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger
  • å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet
  • å være en klubb som er åpen for alle, og som speiler mangfoldet i samfunnet rundt oss

Klubbens Visjon

IL Trond sin visjon: Vi skal være en drivkraft i lokalmiljøet!

Dette er drømmen vår og et bilde av den fremtiden vi ønsker for klubben. Visjonen forteller hvorfor folk er med og gjør en innsats for akkurat vår klubb. Den sier hva vi skal strekke oss etter og skape sammen.

Klubbens Hovedmål

Hovedmålet til IL Trond: Få flest mulig med i idretten, og få de til å ha lyst til å holde på lengst mulig.