Om Trond

IL Trond, stiftet 1920, er en foreldredrevet bydelsklubb med nedslagsfelt Lerkendal, Singsaker, Rosenborg, Bakkaunet, Møllenberg og Buran. Klubben har omlag 950 aktive medlemmer. Hovedaktiviteten i Trond er fotball. For de yngste mellom 5 og 8 år tilbyr Trond allidrett. Gjennom allidretten rekrutterer vi nye barn til Trond hvert år fra Bispehaugen, Singsaker, Lilleby og THIS.

Klubbens verdier er ARTIG - INKLUDERENDE - UTVIKLENDE. Verdiene kan også uttrykkes på en annen måte: Målsetningen for Trond er å få flest mulig barn med i idretten og få de til å holde på lengst mulig. Idrettsglede og et varmt og godt sosialt miljø blir da nøkkelfaktorer. Samtidig henger idrettsglede sammen med mestring, og mestring kan inntreffe på høyst ulike nivåer. Trond skal være utviklende for alle. Dette er en utfordrende ambisjon, spesielt i de høyeste aldersklassene. Dette nettstedet er utviklet i tråd med klubbens verdier. Føler du at det mangler noe, så bare si fra så utvikler vi oss videre.