Trondheim kommunes idrettsstipend

Trondheim kommune deler hvert år ut idrettsstipend til to gutter og to jenter i alderen 15 - 22 år, som er medlem i idrettslag/-organisasjoner i Trondheim.

Formålet med idrettsstipendet er å stimulere unge utøvere til å utvikle seg i sin idrett for derved å heve det idrettslige nivået i kommunen. Idrettsstipendet kan brukes til trenerhjelp, deltagelse på trening/treningssamlinger/ konkurranser samt utstyr til trening og konkurranser.

 

Stipendet er på kr. 50 000,- pr utøver. Stipendet blir gitt til ungdommer som har vist gode prestasjoner, og som synes å ha gode utviklingsmuligheter.

 

Frist for å søke idrettsstipend er 1. juli.

Les mer her.