Treningsplan i arbeid

Vinterens treningsplan gjelder på Rosenborgbanen ut uke 13. Ny plan er klar 1. april.