Til lagledere i 5er og 7er fotballen, og lagledere som har klubbdommere!

Trond ved dommeransvarlig setter opp dommere til alle 7er kamper, samt sonecupene der Trond er hjemmelag.

Lagenes ansvar:

1) Som lagleder/trener for lag som skal spille hjemmekamp er du pliktig til å sjekke om det oppsatt dommer til din kamp i vårsesongen. Det er viktig at du tar kontakt med oppsatt dommer et par dager før kamp som en påminnelse. Telefonnummer finner du i oversikten. 
2) Som lagleder/trener for lag som har klubbdommere (G/J 2002-G/J1999) er også du pliktig til å orientere deg om dine spillere er dommere og til hvilket tidspunkt. Ta kontakt hvis det kommer i konflikt med egen kamp. Styrets holdning er at egen kamp kan prioriteres før dømming, mens dømming av kamp likestilles med trening (og vel så det).
 
Dommerinfo her.