TIL ALLE GODE KREFTER I TROND

På grunn av grunnforholdene på 11erbanen, så får vi ikke lov til å brøyte med traktor. Vi har derfor to alternativer, brøyte manuelt eller vente på våren.

Alle lag er berørt av at 11erbanen ligger under snø og is. Vi får ikke satt i gang ny baneplan eller avviklet kamper og treninger som oppsatt.(Åpningsdato uviss)
 
Sportslig utvalg tar derfor initiativ til en STUNT-DUGNAD torsdag 12.april kl 18 "VI JAGER BORT VINTERN"
 
Denne appellen går til alle spillere, foreldre, trenere og støtteapparat i Trond og Kvik!
 
Ta med deg den største snøskuffa du har, gjerne også trillebår og spader. Møt opp i morra (fra) kl 18!
 
Tre enkle instrukser:
  • Vi skal KUN skuffe vekk løssnø, slaps og is som har løsnet
  • Vi skal IKKE hakke løs is
  • Alt skal fraktes til kortsidene av 11erbanen (bak 11er-målene)
 
Potensialet for snømåking i klubben er 1500 personer. Hvor mange blir vi?
 
Ber om at trenere og lagledere tar initiativ til at foreldre og spillere møter! (Spond, Facebook, mail, ring om nødvendig)