Sykkelparkering på plass

Rosenborgbanen er et fotballanlegg som ligger midt i et boligområde på Rosenborg og inntil Rosenborg Park.

IL Trond og Kvik har stått bak utbygging av tre nye kunstgressbaner og aktiviteten i anlegget økes betraktelig den kommende tiden. IL Trond ønsker å motivere til miljøvennlig transport som en naturlig del av å fremme positive holdninger til fysisk aktivitet. Dessuten er det et reelt behov for et godt tilbud til syklister siden det mangler bilparkeringskapasitet. Gatene rundt anlegget har soneparkering og det er kun et begrenset antall gjesteparkeringsplasser i nærheten. Et godt tilbud om sykkelparkering vil forenkle trafikkutfordringer i forbindelse med arrangement og være positivt for hele nabolaget. Miljøpakken har finansiert prosjektet.
 
På dugnad er det nå satt opp sykkelstativer foran klubbhuset, mot Welhavens gate og mot Ibsensgate. Fundamentene for stativene er gjenbrukte gjerdestolper fra den gamle banen og treverket er gran fra Trøndelag som skal gråne. Plasseringen foran klubbhuset er det første trinnet i prosjektet for et "Fotballeksperimentarium” som er planlagt her, men mangler finansiering. (Noen som har gode ideer her?) Vi håper at sykkelstativene fungerer og blir tatt i bruk.