Status og fremdrift banene

Hele juli blir definert som anleggsperiode uten tilgang til ballaktivitet. Kunstgresset på SpareBank 1-banen er veldig slitt etter heftig brukt i 10 år. Dette gjør at vi er kvalifisert til å søke spillemidler for oppgradering til nytt dekke. Det er søkt om forhåndgodkjenning av dette og under forutsetning av at dette godkjennes, har styret i IL Trond vedtatt å skifte kunstgresset ila sommeren. Fjerning av dagens gressmatte vil da starte mandag 27/6. Deretter ferdigstilles grunnarbeidet på begge banene (avretting, lysmaster, gjerder, fangnett mm.) før nytt dekke legges på hele feltet. "Nybanen" (Kvik-banen) vil få kunstgress først, så "SpareBank 1-banen". Begge banene forventes å være ferdig og klar til bruk ca. 1/8, avhengig av nedbørssituasjonen i juli, altså i god tid før fotballskolen.