Oppstart allidrett 1. klasse

Allidrett 2011 (1. klasse) Treningstider oppstart uke 40:

Mandager kl 1600-1700 på Singsaker skole
Tirsdager kl 1600-1700 på Singsaker skole
Torsdager kl 1600-1700 på Bispehaugen skole
De som er interessert i å delta kan registrere seg her!