NFF søker unge og engasjerte fotballedere!

 

 

Er du ung og engasjert med ønske om å bidra i egen klubb?

Vi søker etter ambisiøse og engasjerte personer mellom 17-25 år som ønsker å utvikle seg i lederrollen og har eller ønsker verv i klubben sin. Gjennom fem samlinger vil vi legge opp til faglig innhold, personlig utvikling, diskusjoner og innspill fra erfarne ledere i fotballen. 

Målet er at dette vil gi mer trygget og kompetanse som deltakerne kan bruke i egen klubb. Samtidig ønsker vi at unge ledere kan utvide sitt nettverk og møte andre unge ledere som vil kunne inspirere, motivere og støtte hverandre. 

Gjennom programmet vil du få NFFs lederutdanning med fotballederkurs 1 og 2. Den formelle kompetansen sammen med oppfølging og egenutvikling vil bidra til å gi deg økt trygghet, tydelighet og selvtillit som leder. En viktig del av programmet er at du blir kjent med andre unge ledere, samt at du får innspill fra erfarne ledere i fotballen, idretten og næringsliv.


Lederprogrammet omfatter 5 obligatoriske samlinger

Samling 1

 • 18.–19. mars
 • Scandic Hotell Lerkendal, lørdag kl. 10.00 til søndag kl. 13.00
 • Oppstart av lederprogrammet og samling med BDO med fokus på din personlige lederstil og din utvikling ved bruk av styrkebasert ledelse.

Samling 2

 • 22.–23. april
 • Thon Hotell Prinsen, lørdag kl. 10.00 til søndag kl. 14.00
 • Fotballederkurs 1 (fotballens verdier, organisering, lover og regler)

Samling 3

 • 11. juni
 • NFF sitt lokale på Lerkendal, kl. 10.00–18.00
 • Mesterlære gjennom innsikt fra erfarne fotballedere samt refleksjonsoppgaver og fokus på det sosiale. Mulig med RBK kamp.

Samling 4

 • 2.–3. september
 • Thon Hotell Prinsen, lørdag kl. 10.00 til søndag kl. 16.00
 • Fotballederkurs 2 (ledelse av frivillige, klubb-økonomi og sportslig ledelse)

Samling 5

 • 28.–29. oktober
 • Thon Hotell Prinsen, lørdag kl. 10.00 til søndag kl. 13.00
 • Personlig utvikling; min lederstil, interesse- og preferanseprofil

Samling 6

 • Individuelt oppfølgingsmøte i klubb desember/januar 2024

Praktisk erfaring

I tillegg til samlingene vil deltaker få praktisk erfaring gjennom en rolle i egen klubb, eller gjennom bidrag i krets i forbindelse med samlinger eller andre tiltak.

Vi anbefalerat du har en kontaktperson i klubb eller krets som skal være en støttespiller, veiviser og pådriver for deg gjennom programmet. Kontaktpersonen kan f.eks. sitte i styret, gruppestyret eller være ansatt i klubben. Dersom du ønsker oppgaver i krets, vil en kontaktperson bli avklart etter påmelding.

Er du usikker på hvordan du kan bidra eller hvem du skal kontakte? Snakk med leder i klubben din, treneren din eller ta kontakt med kontaktpersonen i kretsen.

Kriterier og generell informasjon:

 • Alder 17-25 år
 • Du er motivert og engasjert og ønsker å utvikle deg som leder
 • Du forplikter deg til å delta på alle samlingene (inkludert middager og overnatting)
 • Du har en rolle i klubb eller er tiltenkt en rolle under utdanningen
 • Kursavgift: 4000,- (dekkes av egen klubb)
 • Kostnader utover dette (bespisning, overnatting og kursinnhold) dekkes av NFF Trøndelag

Lederprogrammet gir deg en unik mulighet til å opparbeide kompetanse og utvikle dine lederegenskaper, i tillegg til et sosialt nettverk du vi ha nytte av resten av livet.

Er dette noe for deg eller noen du vet om?

Ta kontakt med leder Dominik i IL Trond Fotball! 
Påmeldingslinken er her! 

Påmeldingsfrist: 15. februar 2023.

 

(Hentet fra: https://www.fotball.no/kretser/trondelag/klubb-leder-og-trener/klubb--og...