Konfirmasjon 2018

Da åpner vi opp for at de i IL Trond som har konfirmanter i 2018 kan søke om å leie klubbhuslokalene til sine konfirmasjoner. Det leies ut til kun en konfirmasjon pr helg. Klubblokalene kan ta opp mot 60 gjester. Prisen for leie er kr 4000,- Vi prioriteter trenere og/eller oppmenn eller andre som har en aktiv deltagelse til klubbens beste og som har barn som skal konfirmeres, da disse i så stor grad bidrar inn til klubben ellers. Hvis ingen av trenere/oppmenn el. ønsker å leie lokalene, vil lokalen bli tildelt via loddtrekning. 

Søknadsfrist 1. juli 2017. 
Søknad sendes til klubbhus@getmail.no 
Svar på hvem som får tildelt lokalene vil komme innen 15. juli 2017.
 
Med vennlig hilsen
IL Trond klubbhus drift