Innkalling til årsmøte i IL Trond

Dato: 28. april 2016 kl. 18:00. Årsmøtet avholdes klubbhuset. Innkallingen finner dere her.

Til informasjon: I følge NIFs nye rapporteringsregler skal alle enklere idrettslag avholde årsmøte innen utgangen av mars. Vi har søkt dispensasjon fra denne regelen og fått dette innvilget for 2016.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter ligger her.