IL Trond og Koronaviruset

Som dere opplever i nyhetsbildet tiltar problematikken knyttet til korona-viruset.
 
Myndighetene, Trøndelag fotballkrets, NIF, NFF, FHI med flere kommer stadig med nye føringer og anbefalinger. 
 
Etter en helhetsvurdering har styret i IL Trond kommet til følgende:
All idrettsaktivitet i klubben skal opphøre inntil videre. Dette gjelder både innendørs og utendørs aktivitet, og det gjelder både kamper og treninger med virkning fra torsdag 12.3.
 
Dette gjør vi både for å bidra til å redusere spredning av smitte, spesielt med tanke på sårbare grupper, og for å unngå at barn, unge og støtteapparat i klubben blir syke.
 
Det forventes at det om kort tid vil komme føringer fra Trøndelag Fotballkrets. IL Trond vil følge situasjonen og de til enhver tid gjeldende føringer nøye,
og gjøre løpende vurderinger vedrørende gjennomføring av klubbens aktiviteter. 
 
Ny informasjon kommer dersom føringene fra klubben endres.

Hilsen Styret
IL Trond