Grasrottrenerkurs

Styret i IL Trond er veldig opptatt av at vi har kvalifiserte trenere til barna og ungdommen i klubben. Derfor oppfordres de som ikke har gjennomført C-lisens kurset (nå Grasrottrenerkurset) om å bli med på denne anledningen. Når det gjelder selve gjennomføringen så kan modulene tas stykkevis og delt, man trenger - om en da ikke ønsker det, ta alle modulene fortløpende. Mitt råd er at en tar den modulen som er mest hensiktsmessig ifht. hvilket alderstrinn barnene en trener er på.

IL Trond dekker selvfølgelig alle utgifter. Vi er per d.d. 19 stk påmeldte, dette betyr at vi ligger an til å få arr. på egen bane. Påmelding direkte til undertegnede, asap og innen 15. september.
 
Litt info fra kretsen
 
Plan for kurssesongen 2016-2017:
Uke 42+43: Delkurs 1
Uke 45+46: Delkurs 2
Uke 2+3: Delkurs 3
Uke 5+6: Delkurs 4
 
Styret IL Trond
Geir Blindheim / gblind@broadpark.no