Det graves ...

Nå er arbeidet med omlegging til kunstgress i gang på den gamle gressbanen. I første omgang er det lysmaster som skal opp. Det videre arbeidet starter så snart frosten er ute av bakken. Banen skal etter planen være ferdig i løpet av juni.