Brøyting av Rosenborgbanen

Banen blir brøytet mandag til torsdag hver uke med unntak av feriedager. Ved eventuelle avvik vil det informeres om dette på våre hjemmesider og vår Facebook-side.