Bli med på dugnad

Varsel om dugnad på et anlegg nær deg.

Driftsgruppa ved Il Trond inviterer til årets siste dugnad lørdag 23. September 2017 kl 11-14.
 
Vi ønsker å sette hele anlegget i stand til vinteren og ber alle komme og ta et tak for klubben i vårt hjerte. 

Det er nok av arbeidsoppgaver både ute og inne. 
 
Dette blir også siste muligheten for avhenting av gjenglemt tøy og utstyr, før det kjøres til Fretex. 

Vi spanderer kaffe med noko attåt :-)
 
Med vennlig hilsen Drift