Banevaktene på plass!

G14-foreldre er først ute og starter opp banevaktene denne uka. Hensikten med banevaktordningen er å påse at bane og klubbhus tas vare på, og at barn og unge i nærmiljøet kan benytte banen på en god og trygg måte. På hverdager er det voksne tilstede fra kl 17:00 til kl 22:15. Lørdag, søndag og helligdager er det banevakt fra kl 10:00 til kl 22:00. Mer info finner du her.