Banevaktene er på plass!

Fra og med denne uka er banevaktene på plass igjen. Det er g15 som starter opp (uke 16). Hensikten med banevaktordningen er å påse at bane og klubbhus tas vare på, og at barn og unge i nærmiljøet kan benytte banen på en god og trygg måte. På hverdager er det voksne tilstede fra kl 17:00 til kl 22:15. Lørdag, søndag og helligdager er det banevakt fra kl 10:00 til kl 22:00. For mer info: www.iltrond.no/banevakt