Allidrett i IL Trond

For de yngste barna i aldersgruppen 5-8 år tilbys det allidrett i klubben vår. Gjennom allidrett rekrutterer vi nye barn til Trond hvert år fra Bispehaugen, Singsaker, Lilleby og This. Siden det har vært etterspørsel fra foreldre til barn som går sisteåret i barnehagen, åpner vi nå tilbudet også for “førskolebarn”.

Allidrett styres av foreldre. Tanken er at det sitter en rekke foreldre rundt omkring som kan ha noe å bidra med når det gjelder idrettsaktiviteter for de minste. Det kan dreie seg om ball, men det kan også være orientering, dans, turn, friidrett, ski, skøyter, klatring, m.m. Hvis flere engasjerer seg, kan tilbudet bli allsidig og belastningen på den enkelte begrenses.
 
Om du som forelder har lyst til å involvere deg enten som trener eller støttespiller, kan du ta kontakt med Cyril Banino-Rokkones som for tiden er ansvarlig for allidrett i IL Trond. Cyril vil hjelpe deg/dere med å komme i gang slik at Allidrett kan bli et velfungerende tilbud for barna deres.
 
Meld interesse innen 1. september 2016 til Cyril på mail: cbarokk@gmail.com