Årsmøtet

Dato: 11.06.2020 kl. 18:00. Årsmøtet avholdes klubbhuset. Innkallingen og saksliste kommer.
 
Til informasjon: I følge NIFs rapporteringsregler skal alle enklere idrettslag avholde årsmøte innen utgangen av mars. Vi har søkt dispensasjon fra denne regelen og fått dette innvilget for 2020.
 
Velkommen.
 
mvh
IL Trond Styret