Klubbhuset

Nyttig informasjon: 

Lån av klubbhuset for Trond-lagene
Alle trenere- og ledere i Trond kan bestille klubbhuset til spillermøter, foreldremøter, trenermøter eller tilsvarende Trond-aktiviteter, alle dager untatt fredag-søndag. Klikk her for å komme til Klubbhuskalenderen, og foreta bestilling. Du logger inn på kalenderen (øvre høyre hjørne) ved å benytte koden du har fått tildelt. Deretter dobbel-klikk på ønsket dato/tidspunkt og reserver. Du kan alltid redigere din bestilling ved å klikke på den. Om du ønsker å bestille Trond-aktiviteter på ledige helger, ta kontakt med driftsansvarlig, på leder@trondfotball.no

Leie av huset for andre aktiviteter
Klubbhuset kan leies av foreldre i Trond, eller andre med relasjon til Trond, i helgene for større (men rolige) arrangementer som barnedåp, bryllup, runde dager med mer. Prisen for Trond-utleie er i utgangspunktet 4 000 kroner. Huset er da til disposisjon for ett arrangement i helgen, men med god tid til å forberede og rydde ut/vaske lokalene etter bruk. Huset leies ikke ut mellom mai og september på grunn av stor aktivitet internt i klubben.

Klubbhuset kan også leies til barnebursdager i ukedagene for Trond-spillere. Prisen er da 1 000 kroner. For andre arrangementer i ukedagene gjelder egne priser.

Eksternt utleie
Dersom det finnes kapasitet, kan også eksterne (uten Trond-relasjon) leie huset. Prisen ligger da på 6 000 kroner. Lokalene egner seg også til enkle møter/seminarer for bedrifter/foreninger osv. Ta kontakt på leder@trondfotball.no ved interesse og eventuell besiktelse av lokaler. Klubbhuset leies ikke ut til eksterne i perioden 1/6 - 1/9.

Klubbhuset leies ikke ut til konfirmasjon til eksterne. Spillere i Trond får beskjed via laget når man kan søke om leie til konfirmasjon.

Merk: Ansvarlig leietager må være over 25 år. Det er ikke tillatt å leie på vegne av personer under 25 år. Klubbhuset er bygget for å være et positivt tilskudd til nærmiljøet. Alle leietakere må være dette ansvaret bevisst, ikke minst i forhold til støynivå. Bare leietakere med et moderat støynivå vil være aktuelle.  

Instruksjoner vedr. klubbhuset finner du her

Klikk her for å sjekke om klubbhuset er ledig på et ønsket tidspunkt. Bestilling skjer via denne e-posten; leder@trondfotball.no