Forsikringer

Nyttig informasjon: 

 

Kontaktperson forsikringer
Geir Blindheim

Vi i Trond har som alle andre klubber grunnforsikring registrert for spillere i fiks. Denne dekker spillere/trenere. Dette for spillere fra 13 år og oppover.
 
Den dekker første konsulenttime hos lege/spesialist. Forutsetningen er dog at skaden må i første instans registres direkte under www.fotballforsikring.no. Evt på skadetelefon 02033 (åpent hverdager fra kl. 09:00-21:00, også helg). Disse har prioritert venteliste hos bl.a RB-klinikken. Etter disse 90 dager dekkes fysikalsk behandling, operasjon, opptrening.
 
Spillere/foreldre kan velge om de ønsker å kjøpe en tilleggsdekning. Denne vil redusere karenstiden til 72t. Denne kostnaden må hver enkel koste selv (ca 1.100,- per år).
 
Spillere i barnefotballen (klasse 12 år og nedover) er forsikret gjennom Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikring så lenge de står registrert som medlem i klubben.
 
Understreker viktigheten at både spillere/trenere sørger for at medlemsavgift er betalt/registrert.