Dommere

Nyttig informasjon: 


Kontaktpersoner

klubbdommere:
Thorstein Venæs
48 31 66 20

Hjemmekamper med klubboppsatte dommere (sonecup 5er og 7er-kamper)

I størst mulig grad forsøker klubben å sette opp klubbdommere til alle sonecuper og 7er-kamper. Alle lag skal kontakte oppsatt dommer en til to dager før kamp, om kampen omberammes er det lagene som er ansvarlig for å varsle oppsatt dommer. Sjekk om det er satt opp dommer til din 7er-kamp her.
 
For Sonecup-dommere så skal en e-post sendes til dommeransvarlig i klubben.
 

Dommere og satser

Dommerne skal møte til kamp senest 15 min før kampstart for å avholde fair-play møte med lagenes trenere. Ta dem godt imot. Gå gjennom praktiske ting før kamp (foreldresone, trenersone, pressfrie soner, spillernes utstyr). Regelverk for spill på små baner finner du her og her.
 
Det er lagene selv som betaler dommerne og det anbefales at lagleder betaler dommer etter kampen slik at man er ferdig oppgjort med dommer. Lagleder får refundert utlegg hos klubben (da skal Tronds dommerrekning benyttes) etter endt vår/høst-sesong. Kvitteringene sendes samlet inn til klubbens kasserer).
 
Satser:
  • Satsen for dømming av sonecup er 50 kroner pr kamp. Betaling skjer i forbindelse med sonecuppen. Tronds dommerkvitteringer kan brukes for regnskapet til lagskassene. 
  • Satsen for dømming av 7-er kamp i klassene 11 og 12 år er 200 kroner pr kamp. Tronds dommerkvittering sendes til klubbens kasserer for refusjon.
  • Satsen for dømming av 9-er kamp j/g 12 år er 350 kroner pr kamp.
  • Satsen for dømming av 7-er i klassene 13-16 år er 400 kroner pr kamp. Tronds dommerkvittering sendes til klubbens kasserer for refusjon.

Skjema for dommerrekning finner du her.

Kamper med kretsoppsatte dommere

Satsen for 7er U19, 9er og 11er i ungdomsfotballen er 400 kroner. Kosttillegg og km-godtgjørelse tilkommer (her).
 
I disse kampene kommer dommer med regning selv og lagleder betaler enten kontant eller pr konto. For refusjon fra klubb må dommerregningen sendes inn til klubbens kasserer.