Barnefotballen

Nyttig informasjon: 

 

Kontaktperson

barnefotball

Walther Slørdal

Barnefotball er fotball for aldersgruppen opp til og med 12 år. Barnefotballen skal preges av trivsel, av trygghet og av at barna opplever mestring. Dette er nedfelt i Sportsplanen til Trond, og i Fotballforbundets regelverk. I barnefotballen skal alle spille like mye, fotballen skal være lekbetont og den skal være allsidig. Dette er barnas første møte med organisert idrett, og vi har her et allidrettssamarbeid med I.L. Trond innebandy og Rapp håndball hvor fokuset ligger på ballsidighet. Det betyr at barna får prøve seg på varierte idrettsaktiviteter, men hvor ballen, og da i særdeleshet fotballen, innebandy  og håndballen står i sentrum. Dette er første møte med organisert idrett, og det er viktig at trivsel, lek og aktivitet vektlegges.
 
Det er veldig viktig med allidrett det første året og litt inn i 2. klasse. Erfaring tilsier at vi da får med flest mulig, spesielt flere jenter, enn hvis fotball alene er i fokus fra første stund. I barnefotballen ønsker man å få flere jenter med. Et annet viktig tiltak for å få til dette, er å starte egne jentelag tidlig. Erfaringsmessig vet vi at dette bidrar til at flere jenter totalt spiller fotball lengre.
 
For aldersgruppa 5-7 år er det først Allidrett og så treerfotball (ingen keeper). I aldersgruppa 8-9 år er femmerfotball (4 mot 4 + 2 keepere) hovedspillformen. Hensikten med treer- og femmerfotball er å gi hver enkelt spiller flere involveringer, med og uten ball. For aldersgruppa 10-11 år er sjuerfotball (6 mot 6 + 2 keepere) hovedspillformen. Det er ikke den største overgangen for fotballspillere å gå fra 5’er til 7’er fotball. Vi vil derfor anbefale at de to gruppene fra Singsaker og Bispehaugen slår seg sammen dette året eller før. Banen blir noe større, målene noe større og antallet spillere øker. Men det er fremdeles snakk om barnefotball med de idealer og verdier som omgir den. Samtidig øker kanskje presset på å vinne, både innenfor og utenfor sidelinjen. Og for aldersgruppa 12-13 år er det nierfotball (8 mot 8 og 2 keepere) som gjelder, men det er mulig å melde opp lag i 7'r serien også. Trond har god erfaring med spillestilen 2-3-1 i 7'r og 4-3-1 i 9'r fotballen (med løpsvillige bekker). Da blir laga forberedt på spille 4-3-3 i 11'r fotballen.
 

Spilleregler for barnefotball

Verdiene og holdningene for barnefotball i Trond bestemmes av disse dokumentene.

Foreldrevettregler

Treningsøkta