Banevakt

Nyttig informasjon: 


Kontaktperson

Banevakt:
Kristin Omre

mob. 408 56 637

Alle foreldre/voksne spillere i klubben tar del i klubbens banevaktordning. Hensikten med banevaktordningen er å påse at bane og klubbhus tas vare på, og at barn og unge i nærmiljøet kan benytte banen på en god og trygg måte. På hverdager settes det opp vakt fra kl 17:00 til kl 22:15 (to vakter: 17:00-19:45 og 19:45-22:15). Lørdag, søndag og helligdager settes det opp vakt fra kl 10:00 til kl 22:00 (tre vakter: 10-14, 14-18, 18-22).
 
Banevakten har på en gul vest og er en synlig voksenperson på banen og ved klubbhuset. Om små barn trenger hjelp til å få mer spilleplass, så kan banevakten hjelpe til. Om voksne spillere uten Trond-tilhørighet tar opp plassen for klubbens medlemmer, så kan banevakten be dem ta mindre plass eller forlate banen til fordel for barn og unge som er aktive i klubben. Er det plass nok på banen, inkluderer IL Trond selvsagt alle.