Allidrett

Nyttig informasjon: 


Kontaktperson allidrett

Silje Samuelsen

IL Trond, stiftet i 1920, er en foreldredrevet bydelsklubb med nedslagsfelt Lerkendal, Singsaker, Rosenborg, Bakkaunet, Møllenberg og Buran. Klubben har omlag 450 aktive medlemmer. Hovedaktiviteten i Trond er fotball. For de yngste barna i aldersgruppen 5-8 år tilbys allidrett. Gjennom allidrett rekrutterer vi nye barn til Trond hvert år fra Bispehaugen, Singsaker, Lilleby og This. Siden det har vært etterspørsel fra foreldre til barn som går sisteåret i barnehagen, åpner vi nå tilbudet også for «førskolebarn». 

Allidretten er idrettslagets tilbud til de yngste barna fra året før de starter på skolen og frem til våren i 2. klasse (da starter første fotballsesong). Bakgrunnen for allidretten er ønsket om å presentere barna for en rekke ulike aktiviteter og idretter, oppnå allsidighet og unngå for tidlig spesialisering. Siden Tronds videre tillbud hovedsaklig ligger innenfor fotball, er det imidlertid klart at BALL blir et hovedtema også på allidretten. Vi har valgt å formulere dette som Ballsidighet. 

Allidretten styres av foreldre. Tanken er at det sitter en rekke foreldre rundt omkring som kan ha noe å bidra med når det gjelder idrettsaktiviteter for de minste. Det kan dreie seg om ball, men det kan også handle om orientering, dans, turn, friidrett, ski, skøyter, klatring, m.m. Hvis mange tar i et tak, kan tilbudet bli allsidig og belastningen på den enkelte begrenses. Likevel trengs det «kontinuitetspersoner» som sørger for at planer settes opp og at rotasjonsordninger og tilbud henger sammen, at informasjonen når frem og i det hele tatt at allidretten blir et velfungerende tilbud.

Alle våre allidrettslag har egne lagssider. Se disser for mer info om hvert enkelt lag. 

Bli med på allidrett du også!!

TROND ALLIDRETT er i farta
Vi har følgende tilbud høsten 2019/våren 2020 Velkommen til oss!

Vi har følgende tilbud høst 2020/ vår 2021.

Singsaker skole:

A2015 17.00 - 18.00 tirsdag
A2014 16.00 -17.00 tirsdag
A2014 16.00 - 17.00 onsdag
A2013 18.00 - 19.00 mandag 
A 2013 18.00 - 19.00 tirsdag 

Bispehaugen skole:

A 2015 16.45 - 17.30 mandager
A 2014 16.00 - 16.45 mandager
A 2013 16.00 - 16.45 torsdag 

Oppstartsmøte/ infomøte søndag 6 september kl 20.00 utenfor klubbhuset vårt for 2015 kullet. Hjertelig velkommen til foreldre og foresatte!

Spørsmål? Kontakt allidrett@trondfotball.no