Allidrett

Nyttig informasjon: 


Kontaktperson allidrett

Anett Hjelkrem

IL Trond, stiftet i 1920, er en foreldredrevet bydelsklubb med nedslagsfelt Lerkendal, Singsaker, Rosenborg, Bakkaunet, Møllenberg og Buran. Klubben har omlag 450 aktive medlemmer. Hovedaktiviteten i Trond er fotball. For de yngste barna i aldersgruppen 5-8 år tilbys allidrett. Gjennom allidrett rekrutterer vi nye barn til Trond hvert år fra Bispehaugen, Singsaker, Lilleby og This. Siden det har vært etterspørsel fra foreldre til barn som går sisteåret i barnehagen, åpner vi nå tilbudet også for «førskolebarn». 

Allidretten er idrettslagets tilbud til de yngste barna fra året før de starter på skolen og frem til våren i 2. klasse (da starter første fotballsesong). Bakgrunnen for allidretten er ønsket om å presentere barna for en rekke ulike aktiviteter og idretter, oppnå allsidighet og unngå for tidlig spesialisering. Siden Tronds videre tillbud hovedsaklig ligger innenfor fotball, er det imidlertid klart at BALL blir et hovedtema også på allidretten. Vi har valgt å formulere dette som Ballsidighet. 

Allidretten styres av foreldre. Tanken er at det sitter en rekke foreldre rundt omkring som kan ha noe å bidra med når det gjelder idrettsaktiviteter for de minste. Det kan dreie seg om ball, men det kan også handle om orientering, dans, turn, friidrett, ski, skøyter, klatring, m.m. Hvis mange tar i et tak, kan tilbudet bli allsidig og belastningen på den enkelte begrenses. Likevel trengs det «kontinuitetspersoner» som sørger for at planer settes opp og at rotasjonsordninger og tilbud henger sammen, at informasjonen når frem og i det hele tatt at allidretten blir et velfungerende tilbud.

Alle våre allidrettslag har egne lagssider. Se disser for mer info om hvert enkelt lag. 

Bli med på allidrett du også!!

TROND ALLIDRETT er i farta
Vi har følgende tilbud høsten 2019/våren 2020 Velkommen til oss!

SINGSAKER SKOLE
Tirsdag 17-18: A 2014 18-19:A 2013
Torsdag 16-17: A 2013 17-18: A 2012

BISPEHAUGEN SKOLE
Tirsdag 16-17: A 2012/RAPP 17-18: A 2014
Onsdag 16-17: A 2013

Oppstart/infomøte torsdag 5.sept kl 20.00 i klubbhuset vårt for 2014 kullet.
Hjertelig velkommen til foreldre og foresatte!

Spørsmål? Kontakt: allidrett@trondfotball.no